Ulubione

Szkolenia

Szkolenia


Alsen Marketing Sp. z o. o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 30/07/2013 roku umowę o dofinasowanie projektu: „Kuźnia kadr zarządzających sieci Alsen”.
Projekt prowadzony jest w partnerstwie z BP Komputery Małgorzata Skowrońska.
 
Dzięki cyklowi szkoleń realizowanych w ramach projektu pracownicy Alsen Marketing Sp. z o.o. w okresie od  września 2013 roku do grudnia 2014 roku będą mieli okazję rozwijać swoje kompetencje w następujących obszarach:
 
o    Rola lidera w organizacji
o    Rekrutacja i selekcja pracowników
o    Organizacja pracy w zespołach
o    Planowanie procesów HR
o    Zarządzanie finansami
o    Zarządzanie kontraktami
o    Optymalizacja procesów
o    Zarządzanie zmianą
o    Zarządzanie środowiskowe
 
A także uczestniczyć w warsztatach:
o    Opracowanie strategii Zarządzania zasobami ludzkimi
 
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw sieci franczyzy Alsen Marketing Sp. z o.o. 
Projekt przewiduje dwie edycje.
Rekrutacja do I edycji rozpoczyna się w sierpniu 2013 roku.
 
Projekt „Kuźnia kadr zarządzających sieci Alsen” realizowany jest w ramach Priorytetu II „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 2.1.1 „Wspieranie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.www.efs.gov.pl