Ulubione

POLITYKA PRYWATNOŚCI

profilu firmowego na portalu Twitter

Administratorem danych osobowych użytkowników profilu firmowego pod nazwą Alsen Team na portalu Twitter („Profil”) jest Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Katowicka 146 („Administrator”). Dane osobowe użytkownika Administrator uzyskuje od firmy Twitter, z publicznego profilu użytkownika  oraz z wpisów na Profilu, z chwilą, gdy dany użytkownik podjął jakąś aktywność na Profilu (obserwowanie, polubienie, publikacja komentarza, wysłanie wiadomości). Odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników, który w głównej mierze kontroluje przetwarzanie danych na portalu Twitter, jest firma Twitter. Więcej informacji o przetwarzaniu danych użytkownika przez Twitter znajduje się w Polityce prywatności Twitter (https://twitter.com/en/privacy).

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Profilu, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia Profilu, na warunkach oraz zasadach określonych przez firmę Twitter, informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które Administrator organizuje oraz marek, produktów i usług oferowanych przez Administratora, jak również budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem. Administrator posiada informacje o:

- obserwowaniu Profilu;

- aktywności na Profilu;

- treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników;

- danych osobowych użytkowników, którzy podjęli jakąś aktywność na Profilu, znajdujących się na ich własnych profilach na portalu Twitter.

Ponadto, Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników Profilu kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Twitter, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Twitter, treść korespondencji (wiadomości, wątków), w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celach analitycznych, służących w szczególności poprawie jakości usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Administrator przetwarza anonimowe dane statystyczne dotyczące korzystania z Profilu i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Twitter.

Dane osobowe użytkowników Profilu mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Profilu wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie Profilu, w związku ze specyfiką portalu Twitter, informacje o osobach obserwujących Profil, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Użytkownik może zadecydować o zakresie udostępnianych danych w ustawieniach swojego profilu na Twitterze.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być: właściciel portalu Twitter, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia Profilu, w tym z zakresie działań promocyjnych, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje użytkownikowi Profilu prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@alsen.pl.


powrót