Ulubione
Acar

Acar Listwa zasilająca ACAR X4 szara (4 gniazda)

Numer katalogowy Nr kat ALACAPA00000028,

Kod producenta Kod W0160

  • Opis
  • Specyfikacja
  • Opinie
  • Raty
  • Inne produkty producenta

Listwa zasilająca ACAR X4 szara (4 gniazda)
ACAR X4 to no­wo­cze­sne, kom­pak­to­we urzą­dze­nie za­bez­pie­cza­ją­ce sprzęt elek­tro­nicz­ny przed skut­ka­mi wy­ła­do­wań at­mos­fe­rycz­nych. No­wo­cze­sny pro­jekt po­zwo­lił na po­łą­cze­nie wy­so­kich wa­lo­rów es­te­tycz­nych z prak­tycz­ną moż­li­wo­ścią za­pew­nie­nia sku­tecz­nej ochro­ny aż czte­rem od­bior­ni­kom ener­gii elek­trycz­nej (230V) rów­no­cze­śnie. Błysz­czą­ce wy­koń­cze­nie po­wierzch­ni czo­ło­wej na­da­je urzą­dze­niu no­wo­cze­sny wy­gląd o nie­ba­nal­nym cha­rak­te­rze. Kom­pak­to­wy roz­miar ACAR X4 po­zwa­la na jego wszech­stron­ne wy­ko­rzy­sta­nie za­rów­no w domu jak i w biu­rze, przy za­cho­wa­niu wy­so­kie­go po­zio­mu za­bez­pie­czeń. ACAR X4 jest do­stęp­ny w 4 wa­rian­tach ko­lo­ry­stycz­nych, dzię­ki cze­mu ła­two go moż­na do­pa­so­wać do wnę­trza miesz­ka­nia.

Informacje techniczne

Waga 0.15 kg
Zabezpieczenia / filtry Przeciwprzepięciowe
Montaż Podłoże

Złącza

Liczba gniazd typu E 4
Pozostałe porty we/wy Brak

Fizyczne

Kolor Szary
Wymiary 75 x 96 x 108 mm
Wtyczka Europejska

Pozostałe

Gwarancja 60
abid 588520

Wybierz bank:

Inne produkty producenta

Powiadom mnie, gdy ten produkt będzie dostępny online

Podaj nam swój e-mail, a powiadomimy Cię,
gdy ten produkt będzie znów dostępny.

Acar Listwa zas...
<< Wracam do zakupów
Zadaj pytanie

Zapytaj o produkt: Acar Listwa zasilająca ACAR X4 szara (4 gniazda)