Ulubione

Aby otrzymać słuchawki Cerberus należy:

Zarejestrować Produkt przesyłając Imię i Nazwisko, nr tel. kontaktowy, nr seryjny płyty orazskan dowodu zakupu, wraz z pełnym adresem wysyłki, na adres mb_promo@asus.com

najpóźniej w terminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu promocji, tj. do 15 marca 2017 r.

W tytule maila należy wpisać „Słuchawki Cerberus do płyty głównej ASUS”

Bez tych danych zgłoszenie nie będzie ważne.

Regulamin promocji.

Modele objęte promocją.

powrót